Program 20. Kulturnega poletnega festivala Studenec 2020

STUDENEC program 2020 a5 002

Jubilejno leto:
70-letnica KD Miran Jarc Škocjan

Kulturno društvo Miran Jarc Škocjan letos praznuje 70-letnico delovanja.

Ob praznovanju se lahko z zadovoljstvom ozremo na prehojeno pot – vse od začetka kulturne dejavnosti na Studencu do današnjega dne.

Ob tej priložnost še več razmišljam o kulturi. Kaj nam kultura pravzaprav pomeni? Je to le bogat grozd prireditev in materialnih dosežkov ali le skupek načel, védenja, vrednot, delovanja in ustvarjanja? Vsekakor je kultura ustvarjalnost različnih umetniških zvrsti kot tudi ohranjanje kulturne dediščine. Privlačna je kot magnet, sili k ustvarjanju in nas žene k boljšemu in kvalitetnejšemu delu. Beseda kultura je milozvočna, kadar je spoštovana, žal pa je nemalokrat tudi poteptana in razvrednotena.

V gledališču pod kozolcem je bila pred sedemdesetimi leti uprizorjena prva igra V Ljubljano jo dajmo. Dogodek je med krajani požel izjemno navdušenje. Vendar bi bil vsakdo prerok, kdor bi si upal takrat napovedati, da bo v neposredni bližini tega kozolca zgrajeno tretje največje pokrito poletno gledališče v Sloveniji. Zgodilo pa se je ravno to. Na obronku občine in vasi je zraslo imenitno gledališče, kjer je našla mesto ljubiteljska kultura, ki se je z leti, to si upam trditi, postopno profesionalizirala.

Ob jubileju imam izjemno priložnost, da se zahvalim vsem, ki so s svojo ustvarjalnostjo in materialno pomočjo sponzorjev ter Občine Domžale pomagali pri ustvarjanju predstav, pri izgradnji gledališča in tako prispevali svoj delež k uspehu in prepoznavnosti našega teatra v širšem slovenskem prostoru in tudi preko meja.

Častitljiv jubilej praznujemo v želji in upanju, da kultura ostane magnet, ki privlači, nas plemeniti in nam bogati življenje. Iskrena hvala in čestitke vsem, ki ste soustvarjali bogato in zanimivo pravljico, ki naj se nikoli ne konča.

Predsednik Kulturnega društva Miran Jarc Škocjan
Lojze Stražar

19. Kulturni poletni festival 2019
v Poletnem gledališču Studenec:
Ob 70-letnici delovanja

Toni Dragar

Vsako leto mi je v veliko veselje naš domžalski poletni festival Studenec, ki priča o kulturni razsežnosti v naši občini. Čas ne teče, temveč beži pred nami, saj letos mineva že devetnajst let od prvega festivala in 70 let izjemno uspešnega delovanja društva Miran Jarc Škocjan. Zanos ustvarjalcev ni prav nič manjši, kot je bil davnega leta ob začetkih društvene dejavnosti. Nasprotno, od leta 2000, ko so prireditve združene v festival, je dejavnost društva še večja, programi pa privlačnejši za širši slovenski prostor.

Prepričan sem, da bo tudi letos kulturno-glasbeni festival na Studencu postregel z odličnim repertoarjem predstav in koncertov, ki pri obiskovalcih vedno pusti močan in pozitiven vtis.

Vsako leto se z veseljem in ponosom udeležim festivala. Tudi letos bomo lahko obiskovalci uživali v izjemnih domačih in gostujočih kulturnih dogodkih. Najbolj pa se veselim nadaljevanja domače gledališke predstave Lepo je biti muzikant, II. del z glasbo Slavka in Vilka Avsenika. Ustvarjalcem Kulturnega društva Miran Jarc Škocjan že vrsto let zaupam in nikoli še nisem odhajal razočaran, verjamem, da bo tudi letos tako. Rad bi se zahvalil vsem, ki skrbijo in si prizadevajo, da Kulturni poletni festival Studenec živi in nas navdihuje vsako leto znova. Predvsem pa predsedniku Kulturnega društva Miran Jarc Škocjan Lojzetu Stražarju za ves trud in znanje, ki ga vgrajuje v vsako predstavo posebej in vsakoletni festival. Verjamem, da vam še dolgo ne bo zmanjkalo idej in energije za kreiranje unikatnih in odmevnih dogodkov, ki smo jih deležni vsi ljubitelji kulture. Verjamem v gledališče, predvsem pa verjamem v ekipo Kulturnega društva Miran Jarc Škocjan in v vas, drage obiskovalke in obiskovalci. Ob jubileju, 70-letnici društva, pa iskrene čestitke!

Župan Toni Dragar

SPONZORJI 2019